Bằng cách đánh dấu vào ô “Tôi đồng ý”, bạn đã đồng ý với “Chính sách quyền riêng tư Luxgolf.vn” khi đăng ký sử dụng. Bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu rõ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả và quy định tại chính sách quyền riêng tư này. 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Phong cách Gôn Việt Nam (“Luxgolf.vn”, “Chúng tôi”)  tôn trọng quyền riêng tư của Khách hàng và mong muốn đảm bảo thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật. Chính sách quyền riêng tư thể hiện cách chúng tôi quản lý thông tin thu thập được từ Khách Hàng thông qua website. húng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân theo quy định của Luật An Ninh Mạng Việt Nam 2018, Luật An Toàn Thông tin Mạng 2015, Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của EU (“GDPR”) và mọi văn bản hướng dẫn và thi hành khác được cập nhật tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Pháp luật”).

Chính sách này giải thích những thông tin nào được thu thập, tại sao nó được thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Khi Khách hàng sử dụng website Luxgolf.vn, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ của Khách Hàng (gọi tắt là “Dữ liệu”) như sau:

 • Thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ email;
 • Thông tin thanh toán (thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng) và hóa đơn bao gồm Tên chủ thẻ, mã thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn thẻ;
 • Hình ảnh của Khách Hàng thu thập được thông qua trang mạng xã hội Facebook và các thông tin không bắt buộc như nghề nghiệp, tuổi, giới tính, số thành viên trong gia đình, nhóm tuổi thành viên gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập hàng tháng, sở thích, v.v…

2. Mục đích khi sử dụng những thông tin thu thập

Dữ liệu Khách Hàng cung cấp sẽ được chúng tôi sử dụng vì mục đích như sau:

 • Đảm bảo an ninh bằng cách nhận dạng Khách Hàng thông qua cung cấp thông tin Khách Hàng và đăng nhập trên website của Luxgolf.vn khi sử dụng Dịch vụ đặt hàng trực tuyến.
 • Cung cấp Dịch vụ đặt hàng trực tuyến.
 • Xem xét hoặc thực hiện các yêu cầu hoặc các thông tin Khách Hàng cung cấp thông qua website trực tuyến, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác.
 • Đăng ký các hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các chương trình khuyến mại.
 • Xử lý và quản lý quá trình thanh toán cũng như duy trì lịch sử thanh toán, giao dịch của khách hàng thực hiện thông qua Website, xác định số dư nợ và các khoản chưa thanh toán (nếu cần thiết).
 • Cung cấp biên nhận giao hàng.
 • Thực hiện chương trình nghiên cứu tiếp thị và hành vi người tiêu dùng.
 • Xử lý và theo dõi các khiếu nại, yêu cầu hoặc phản hồi của Khách Hàng.
 • Điều hành các chương trình khuyến mại, cuộc thi do Luxgolf.vn tổ chức bao gồm cả việc thông báo giải thưởng và tiết lộ thông tin người thắng cuộc.
 • Cập nhật và mở rộng hồ sơ dữ liệu khách hàng cung cấp.
 • Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Cung cấp cho khách hàng những chương trình khuyến mãi hoặc những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Luxgolf.vn.

3. Sử dụng dữ liệu cho hoạt động tiếp thị trực tiếp

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện cho hoạt động tiếp thị trực tiếp khi được Khách Hàng đồng ý (hoặc việc Khách Hàng không phản đối). Chúng tôi mong muốn sử dụng dữ liệu Khách hàng bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và /hoặc những phản hồi của Khách hàng khi làm khảo sát trực tuyến để liên hệ với Khách Hàng cho những trường hợp sau:

 • Cung cấp các chương trình khuyến mại và các sự kiện của Luxgolf.vn trong tương lai.
 • Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ và các sự kiện khuyến mại của các đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, du lịch, giải trí, viễn thông và tiện ích công cộng (“Đối tác kinh doanh”) mà Khách Hàng có thể quan tâm.
 • Dữ liệu của Khách Hàng có thể được cung cấp cho các Đối tác kinh doanh cả trong và ngoài nước của chúng tôi cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Khách Hàng với bất kỳ Bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý từ Khách hàng.

4. Chia sẻ thông tin với Bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc kinh doanh dữ liệu Khách Hàng với Bên thứ ba (bao gồm cả các Đối tác kinh doanh). Dữ liệu Khách Hàng chỉ có thể được chia sẻ với các Bên thứ ba (cả trong và ngoài nước) trong các trường hợp sau:

 • Những nhà cung cấp do Luxgolf.vn thuê hoặc liên kết để cung cấp một số dịch vụ thay mặt Luxgolf.vn như Đặt hàng trực tuyến, gửi thư đến cho khách hàng, khảo sát thị trường, in tài liệu quảng cáo, trao đổi quà tặng, v.v… (gọi chung là “Bên Cung cấp Dịch vụ”).
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • Chuyên gia/Bộ phận tư vấn pháp lý và tài chính;
 • Cơ quan có liên quan đến thông tin tín dụng;
 • Cơ quan thu hồi nợ;
 • Bên thứ ba là bên nhận chuyển giao từ Luxgolf.vn trong trường hợp sáp nhập hoặc chia tách.

Bên Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý Dữ liệu của Khách hàng với mục đích duy nhất là cung cấp các dịch vụ thay mặt cho Luxgolf.vn.

5. Bảo mật và đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ Khách Hàng được lưu trữ trong các máy chủ hạn chế truy cập hoặc được mã hóa và chuyển sang các máy chủ khác của các bên thứ ba được ủy quyền được liệt kê trong điều 4 ở trên. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ để bảo vệ tính bảo mật của các máy chủ này và Dữ liệu của Khách Hàng.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giữ cho Dữ liệu của Khách Hàng được chính xác, đầy đủ và cập nhật cho các mục đích sử dụng. Dữ liệu, bao gồm cả thông tin được tiết lộ cho bên thứ ba, liên tục được cập nhật nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Khách Hàng cũng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu của mình.

6. Cookies

Đơn đặt hàng của Khách Hàng sẽ được giữ lại trong cơ sở dữ liệu cho mục đích thống kê nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin ẩn danh khi Khách Hàng truy cập/sử dụng website của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP và trình duyệt Khách Hàng đang sử dụng nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của Khách Hàng.

Luxgolf.vn thực hiện điều này bằng cách gửi Cookies đến trình duyệt của Khách Hàng. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận Cookies. Khách Hàng có thể cài đặt trình duyệt của mình ở chế độ từ chối Cookies nếu muốn.

Các thông tin ẩn danh có thể được sử dụng nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Luxgolf.vn, số lượng truy cập, truy cập thường xuyên hay không và truy cập trong bao lâu, thời gian nào truy cập nhiều nhất,…. nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

7. Lưu ý đặc biệt liên quan đến vị thành niên

Website của chúng tôi không nhằm vào trẻ em và người được coi là vị thành niên theo luật hiện hành và chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dưới độ tuổi đó và trong mọi trường hợp dưới 16 tuổi. Do đó, chúng tôi cũng yêu cầu bạn, nếu bạn vẫn được coi là người vị thành niên và dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn).

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin đó được cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn là người vị thành niên theo luật hiện hành và ít hơn 16 tuổi và bạn vẫn muốn đặt câu hỏi hoặc sử dụng trang web này trong bất kỳ trường hợp nào, vui lòng gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm như vậy thay mặt bạn.

8.Dịch vụ và website của Bên thứ ba

Website Luxgolf.vn có thể cung cấp liên kết đến các website và Dịch vụ khác (bao gồm các ứng dụng do bên thứ ba vận hành) để thuận tiện cho việc truy cập thông tin của bạn. Các Dịch vụ và website này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của họ hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên các trang web đó. Trong trường hợp bất kỳ trang web được liên kết nào bạn truy cập không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư và chất lượng Dịch vụ của họ.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH  

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để đáp ứng sự phát triển về kỹ thuật và kinh doanh của chúng tôi cũng như đáp ứng việc thay đổi các thay đổi các quy định của luật pháp. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các quy tắc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong 12 tháng trước ngày được cập nhật lần cuối. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để thông báo cho bạn những thay đổi quan trọng chúng tôi thực hiện. Ví dụ: nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên website này trước khi thay đổi có hiệu lực.

Cập nhật ngày 22/06/2021